AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Projekt Modernizace osvětlení ZŠ Tyršova cílí na zlepšení kvality vzdělávání dětí školního věku
Projekt Modernizace osvětlení ZŠ Tyršova cílí na zlepšení kvality vzdělávání dětí školního věku. 
Autor / zdroj foto: Marta Svobodová

Nymburk

Městu Nymburk byla přidělena dotace na výměnu vnitřního osvětlení v kmenových třídách s cílem snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Tyršova z dotačního titulu MAS Podlipansko.

Projekt řeší problém nedostatečné a nekvalitní vybavenosti interiéru Základní školy Tyršova v oblasti základního vzdělávání, konkrétně se jedná o zastaralý typ osvětlení, který již nevyhovuje současným požadavkům. Potřebnost nového vybavení kmenových učeben je dána současnou zastaralostí vybavení a nevyhovujícím stavem techniky a technologií. Modernizace technologií ZŠ je v souladu s dlouhodobými plány města, které odkazují na různé specifické potřeby při rekonstrukci učeben, kdy je zacíleno na zkapacitnění a zkvalitňování vzdělávací infrastruktury. Z toho plyne nutná změna zastaralé technologie jako vyvstalé potřeby pro provázanost moderního technického zázemí a úspornosti osvětlení.

„Primárním účelem místní energetické koncepce byl návrh optimálního řešení v podobě Energetického akčního plánu a vytvoření zásobníku projektů pro město, seřazených dle navržených opatření. Jedním z návrhů byla modernizace osvětlení v 19 kmenových třídách ZŠ Tyršova. Současný stav osvětlení je zastaralý a potřebuje nutnou investici za úspornější technologie. Svícení pomocí LED technologie je nejúspornější formou svícení. Městu se podařilo na tuto akci získat dotaci ve výši 683 711 korun, kdy celkové výdaje projektu jsou 854 639 korun,“ přiblížil místostarosta Zdeněk Vocásek.

Výsledkem projektu bude zmodernizování kmenových učeben novým typem úsporného LED osvětlení v počtu 288 kusů, které zlepší prostředí a kvalitu vzdělávání dětí/žáků a pedagogických pracovníků školy. Vybudování kvalitního zázemí je tedy velmi důležité v budoucím vzdělávání žáků. Investice povede ke zkvalitnění výuky prostřednictvím zavedení nových technologií (lepšího osvětlení) do běžné výuky v kmenových učebnách. To zajistí rovný přístup všem žákům a zvýší konkurenceschopnost školy. Investice taktéž povede k zatraktivnění výuky pro žáky i pedagogy a tím i k zatraktivnění školy. Realizací plánované investice tak dojde k vyššímu naplňování cílů školy. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu je červen 2024.

Optimální a komplexní řešení energetiky města Nymburka je součástí Energetického akčního plánu, kdy budou postupně řešeny i objekty v majetku města.

Autor / zdroj: Marta Svobodová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.